אגף  מודיעין    וועדות  שרים

אגף מודיעין וועדות שרים מתכלל את תמונת המודיעין האינטגרטיבית במסגרת הערכת המצב הלאומית ואחראי על ריכוז הפעילויות הנוגעות להכנת וקיום דיוני הקבינט.

 

בראש האגף עומד אל"מ (מיל') רן פלד.

 
 

תפקידי האגף

    לאגף מודיעין וועדות שרים שתי משימות מרכזיות:

  • תכלול תמונת המודיעין הלאומית במסגרת הערכת המצב של הביטחון הלאומי. זאת באמצעות ממשק עם גופי המודיעין השונים ובקרה שוטפת על תוצרי המודיעין.
  • הובלת המשימה המוגדרת בחוק המל"ל של "ריכוז עבודת המטה של הממשלה, של וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ושל כל וועדת שרים אחרת, בענייני החוץ והביטחון". במסגרת זאת אחראי על ריכוז סדר היום וקביעת הנושאים לדיון, סיכום הדיון ומעקב אחר ההחלטות שהתקבלו.
  • האגף אחראי גם על העמקת הידע לשרי הקבינט המדיני-בטחוני ועל גיבוש תשומות המל"ל במסגרת תהליך עיצוב הצי"ח הלאומי.  

​​