אגף  מודיעין, אינטגרציה וועדות  שרים

אגף מודיעין, אינטגרציה וועדות שרים מתכלל ומכין את תמונת המודיעין  והערכת המצב האינטגרטיבית  הלאומית של המל"ל על בסיס עבודות המטה של אגפי תכנון המדיניות הדיסציפלינריים במל"ל  ועל בסיס עבודות המטה של מע' החוץ והביטחון וקהילת המודיעין. 

 

האגף אחראי לריכוז פעילויות המל"ל ופעילויות גופי החוץ והביטחון של המדינה הנוגעות להכנה ולביצוע וועדות והרכבי שרים בענייני ביטחון לאומי ולתדרוך ולהעמקת הידע הנדרש לשרים (בדגש לקבינט המדיני-ביטחוני).

 

בראש האגף עומד אל"מ (מיל') רן פלד.

 
 

פירוט התפקידים המרכזיים של האגף

  • גיבוש וריכוז הצעות שוטפות בנוגע לסדר היום של ישיבות הקבינט המדיני- ביטחוני, ועדות שרים ודיונים ביטחוניים המתקיימים בראשות ראש הממשלה.
  • גיבוש תמונת מצב לאומית רציפה ואינגרטיבית יומית, לשימוש המל"ל ולשימוש שרי הקבינט בשגרה ובחרום (במסגרת האגף פועל (24/7) חדר המצב הלאומי האחראי על עיצוב תמונת המצב).
  • ביצוע הערכות מצב אינטגרטיביות שנתיות, עיתיות ושוטפות ולנוכח אירועים מרכזיים ומתפתחים לשימוש הדרג המדיני.
  • הכנת וביצוע ישיבות ה"קבינט המדיני- ביטחוני" וועדות שרים רלוונטיות, בהתאם לסדר היום הלאומי, ומעקב אחר מימוש החלטות המתקבלות בהן.
  • הובלה שוטפת בשגרה ובחרום של פעילות הכשרת שרי הקבינט המדיני- ביטחוני לתפקידם, העמקת הידע שלהם ותדרוכם המקצועי השוטף ולקראת ישיבות הקבינט המדיני- ביטחוני.
  • בניית תמונת תמונת מצב מודיעין אינטגרטיבית (איומי טרור ואיומים על העורף) ובכללם טיפול באיומי טרור על ישראלים בחו"ל, גיבוש אזהרות מסע לישראלים בחו"ל, הגדרת הגדרת תרחישי איומי הטרור כבסיס לקביעת איום הייחוס לטרור ולאיומים על העורף, בניית יכולות להתמודדות לאומית מול טרור הג'האד העולמי ושיפורן באופן שוטף.
​​