האגף לנושאים מיוחדים

​​ 
האגף לטכנולוגיה ונושאים מיוחדים הוקם בסוף 2018 כמוקד הידע הטכנולוגי במל"ל, מתוך הכרה בחשיבות הטכנולוגיה לחוסן הלאומי ולעוצמה הצבאית של ישראל. האגף מוביל מיזמים טכנולוגיים ברמה הלאומית.
 
בראש האגף לטכנולוגיה ונושאים מיוחדים עומד מר רפי מירון.
 
 

יעוד האגף

​​האגף אמון על ביצוע עבודות המטה במל"ל בנושאי טכנולוגיה, נושאים אסטרטגיים, "מיוחדים", בקרת נשק ופירוק נשק, סייבר, השקעות והשפעות זרות ואנרגיה בהיבטים טכנולוגיים.
​​

תפקידי האגף

 • בחינת תכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות הרלוונטיות של גופי הביצוע
 • הכנת והגשת הערכת מצב שנתית ורב שנתית בתחום אחריותו
 • מתן מענה רוחבי בנושאים טכנולוגיים לראש המל"ל ולאגפי המל"ל
 • קידום החדשנות הטכנולוגית לחיזוק היתרון האיכותי של מדינת ישראל
 • קידום נושאי אנרגיה בהיבטים הטכנולוגיים בראייה ארוכת טווח של הביטחון הלאומי
​​

פעילות האגף

 • ריכוז והובלת עבודת המל"ל בנושאים אסטרטגיים
 • סיוע בגיבוש ובחינת הצעות למיזמים ביטחוניים בהיבט הטכנולוגי
 • ריכוז עבודת המטה וייזום של מיזמים טכנולוגיים גדולים ברמה הלאומית המכוונים לחיזוק היתרון האיכותי של מדינת ישראל
 • הסדרת הטיפול בהשקעות זרות בישראל
 • ליווי הטיפול הלאומי בסוגיית הסייבר
 • מעקב והשתתפות בקידום הפעילות בתחומי בקרת נשק ופירוק נשק
 • "מיוחדים"
 • ריכוז עבודת המטה הלאומית בנושאי אנרגיה בהיבטים טכנולוגיים בראייה ארוכת טווח
​​