האגף להערכת מצב

אגף הערכת מצב מרכז את הכנת הערכות מצב הביטחון הלאומי בתחומי החוץ והביטחון.

 

בראש האגף עומד אל"מ (מיל') עמית אבירם.

 
 

תפקידי האגף

אגף הערכת מצב מרכז את הכנתן של הערכות מצב הביטחון הלאומי.

בחוק המל"ל נקבע כי על המטה לביטחון לאומי "להכין ולהגיש לועדת השרים לעינייני ביטחון לאומי, אחת לשנה לפחות הערכה שנתית ורב-שנתית של המצב המדיני- ביטחוני..."

הערכת המצב בוחנת את סביבתה האסטרטגית של ישראל, תוך הצבעה על האתגרים וההזדמנויות שהיא מציבה בפניה; מנתחת בפירוט את אינטרסי ישראל בסוגיות הליבה של הביטחון הלאומי; ומציגה תפיסה כוללת והמלצות למדיניות ישראל בתחומים אלה.

בנוסף מכין האגף הערכות מצב עיתיות ומסייע במשימות נוספות בתחומי עבודתם של יתר אגפי המל"ל.

​​