האגף  למדיניות    פנים ועורף

האגף לביטחון פנים ועורף מרכז את הטיפול בהיבטי ההיערכות למצבי חירום ומשברים העלולים להשפיע על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל בדגש על "הזירה האזרחית".

 

בראש האגף עומד סגן ראש המל"ל לביטחון פנים ועורף תא"ל (מיל') זאב צוק-רם (ווה).

 
 

ייעוד האגף

לשמש גוף המטה לראש הממשלה, ליועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, לקבינט, לוועדות השרים בנושאי בטחון פנים, חירום ועורף.
​​

מטרת האגף

  עורף מדינת ישראל איתן, מוכן וערוך להתמודד עם מצבי חירום לאומיים ואתגרי האיומים וזאת ע"י:

   

 • מעקב ובקרה על תהליכי עבודת המטה ויישומה במשרדי הממשלה והארגונים השונים – בטחוניים ואזרחיים.
 • הפעלה מבצעית של המרכז לניהול משברים (מנ"ל) בשגרה ובחירום, יצירת תמונת מצב עדכנית ושוטפת, המלצות לביצוע קברניטים ומקבלי ההחלטות.
​​

תפקידי האגף ברגיעה:

 • להפעיל את חדר המצב הלאומי.
 • לוודא כשרות ומוכנות מבצעית להפעלת המנ"ל על כל מרכיביו ובכל זמן נתון (נהלים, כ"א, ציוד).
 • לוודא מימוש החלטות בממשלה בנושא ביטחון פנים, חירום ועורף.
 • להכין עפ"י צורך דיוני קבינט וועדות שרים בנושאי עורף.
 • לבחון באופן שוטף ולקיים תהליך בקרה על היערכות ומוכנות העורף למצבי חירום השונים עפ"י תכנית עבודה.
 • להניע עבודות מטה ברמה הלאומית בכל הקשור להערכות ומוכנות העורף.
 • לקיים עבודות מטה עפ"י הנחיית היועץ לביטחון לאומי.
 • לבצע הערכת מצב שנתית ביטחון פנים ועורף במסגרת הערכת המצב השנתית המבוצעת במל"ל
 • קיום קש"ח עם גופים וארגונים תואמים בינ"ל בנושאי ביטחון פנים וחירום.
​​

תפקידי האגף בחירום:

 • להפעיל את המרכז הלאומי לניהול משברים על כל מרכביו.
 • לבנות תמונת מצב לאומית במצבי חירום ועפ"י צורך.
 • לוודא מימוש החלטות ממשלה במצבי החירום השונים
 • לסייע ליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי ולראש המל"ל להפעיל את עבודת הממשלה בחירום.
​​