ראשי המל"ל בעבר

​​​ ​​
 
 
ראשי המ​טה לביטחון לאומי בעבר:
 
יוסי כהן - נובמבר 2013 - דצמבר 2015
אלוף (מיל') יעקב עמידרור - מרץ 2011 - נובמבר 2013
ד"ר עוזי ארד  - אפריל 2009 - מרץ 2011
תא"ל (מיל') דני ארדיטי  - דצמבר 2007 - אפריל 2009  
אילן מזרחי  - יוני 2006 - דצמבר 2007 
אלוף (מיל') גיורא איילנד  - ינואר 2004 - יוני 2006
אפרים הלוי  - ספטמבר 2002 - אוגוסט 2003
אלוף (מיל') עוזי דיין  - ספטמבר 2000 - ספטמבר 2002
אלוף (מיל') דוד עברי - מרץ 1999 - ינואר 2000
 
 
ממלאי מקום ראש המטה לביטחון לאומי בעבר:
 
איתן בן-דוד - אפריל 2017 - אוגוסט 2017
תא"ל (מיל') יעקב נגל - ינואר 2016 - אפריל 2017
ישראל מיכאלי  - ספטמבר 2003 - ינואר 2004
גדעון שפר - ינואר 2000 - ספטמבר 2000

 

 

​​