האגף למדיניות חוץ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מרכז את התכנון המדיני- אסטרטגי במל"ל עבור הדרג המדיני, ותומך בעשייה השוטפת של משרד רה"מ בזירה הבינ"ל.

 
בראש האגף עומד  מר ראובן עזר.​

 
 

תפקידי האגף

 • זיהוי ומעקב אחר התפתחויות אזוריות וגלובליות המחייבות תשומות הדרג המדיני
 • ריכוז מסמכי מדיניות ניתוח מיפוי חלופות והמלצות בסוגיות הנוגעות ליחסי ישראל עם המערכת הגלובלית
 • הובלת עבודות מטה בין משרדיות לבקשות מיוחדות ו/או על פי החלטה פנימית בנושאים שבאחריותו
 • הכנת דיוני ועדת השרים לביטחון לאומי קבינט בנושאים אלה
 • הכנת המסמכים לפגישות ושיחות רה"מ ור' המל"ל עם גורמים אזוריים ובינ"ל בארץ ובחו"ל
 • סיוע בטיפול בקשרי החוץ של ראה"מ וטיפול בקשרי החוץ של ר' המל"ל מול גורמים מקבילים
 • קשרים שוטפים ותדרוכים לדיפלומטיים ואורחים זרים
 • השתתפות בפרויקטים חוצי אגפים במל"ל​​
​​

פעילויות האגף

בזירה הבינ"ל

 • מעקב אחר יחסי ישראל - ארה"ב: בחינת המדיניות האמריקנית האזורית והבינ"ל; שת"פ נרחב עם דרגים מקבילים בממשל; המלצות לשימור ולחיזוק הקשרים עם הממשל והקונגרס; התווית אסטרטגיה למדיניות ישראל מול רובדי היסוד של היחסים (יהדות ארה"ב; קבוצות חברתיות ופוליטיות בנוף האמריקני המשתנה).
 • חיזוק קשרי ישראל עם מדינות האיחוד האירופי, נאט"ו ואגן הים התיכון.
 • ביצור מעמדה של ישראל מול גורמי כוח מרכזיים בזירה הבינ"ל, בדגש על סין, הודו, יפן, רוסיה וברזיל.
 • חיפוש ומימוש הזדמנויות מדיניות לישראל באסיה ואמל"ט.
 • הכנות ניירות העבודה לכל פגישות/ שיחות/ ביקורים של ראה"מ ור′ המל"ל עם גורמים בינ"ל.
 • מעקב אחר המערכה הבינ"ל מול איראן בדגש על תוכניתה הגרעינית.
​​