המטה ללוחמה בטרור

​​ 
"המטה ללוחמה בטרור, שבמטה לביטחון לאומי, הינו גוף המטה של ראש הממשלה, ממשלת ישראל וועדותיה לנושאי הלוחמה בטרור (לוט"ר)".
 
מ"מ ראש המטה ללוט"ר איתן יצחק.
 
 

ייעוד המ​טה ללוחמה ב​​טרור

המטה ללוט"ר מהווה גורם מסדיר ומתאם בין כלל הגופים הביטחוניים ומשרדי הממשלה השונים, לצורך שיפור מתמיד במענה הלאומי לאיומי הטרור העכשוויים והעתידיים". משמעות הדבר כי בסמכות המטה לקבוע בידי מי האחריות לנושא מסוים, מה תכולתה של האחריות, ומהם קשרי הגומלין בין הגורמים השונים.

​​

רק​​​​ע כללי

​המטה ללוחמה בטרור הוקם בשנת 1996 על רקע שרשרת פיגועי הטרור ופיגועי ההתאבדות בארץ באותה תקופה. מאז הקמתו מטפל המטה ללוט"ר בשורה ארוכה ומגוונת של נושאים: חלקם בהנחיית ראש הממשלה, חלקם ביוזמת המטה וחלק ניכר מהם בהתאם לבקשות גורמי הביטחון, משרדי הממשלה וגורמים בינלאומיים.​
​​

​​תחומי הפעילות של המטה ללוחמה בטרור

מודיעין

שיפור תמונת המודיעין האינטגרטיבית, טיפול באיומי טרור על ישראלים בחו"ל, גיבוש אזהרות מסע לישראלים בחו"ל, הגדרת תרחישי איומי הטרור כבסיס לקביעת איום הייחוס, שיפור ההתמודדות הלאומית מול איומי הג'האד העולמי, הכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור מתוקף חוק איסור מימון טרור.

מדיניות

גיבוש המלצות ועמדות בתחומי המדיניות הלאומית ללוחמה בטרור, בשילוב גורמי הביטחון, משרדי הממשלה, וגורמי מחקר ואקדמיה.

אבטחת תעופה, ים ויבשה

 תיאום והסדרה בין ארגונית בתחום אבטחת אישים ומשלחות, אבטחת הספנות והתעופה בישראל ואליה ושיפור מערך האבטחה האזרחית במדינת ישראל.

מעברים

תיאום והסדרה בין ארגונית למניעת פח"ע בתחום מעברי הגבול הבינ"ל (יבשה, אוויר, ים)  והמעברים הפנימיים שעל תוואי "גדר הביטחון" ומול רצועת עזה.​

אבטחה והגנה על תשתיות רגישות​

שיפור הערכות מדינת ישראל בתחומי האבטחה וההגנה על תשתיות רגישות.​

טרור בלתי קונבנציונאלי וטרור על

שיפור המענה והתיאום בתחום הטרור הבלתי קונבנציונאלי ובאירועי טרור על.

שת"פ בינלאומי

 תידום שיתוף פעולה בינלאומי בתחום הלוט"ר.

טכנולוגיה

 שיפור התיאום וההכוונה הטכנולוגית במדינת ישראל לפיתוח אמצעים ויכולות טכנולוגיות למלחמה בטרור והגנה על הציבור.
​​